Skontaktuj się z nami

dane kontaktowe

Adres

Henryka Sienkiewicza 17, 32-200 Miechów 

Zadzwoń do nas

533 331 895

„Administratorem danych osobowych jest Imperial NDF Sp. z o.o., z siedzibą 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Imperial NDF oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt jest możliwy poprzez e-mail: biuro@imperialndf.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Imperial NDF.”