O NAS

Pracownicy Imperial NDF Sp. z o.o. to dynamiczny zespół, w którym połączono
doświadczenie z młodością, pracę z pasją, dynamikę z rozwagą.

Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do reprezentowania zakładów
ubezpieczeniowych. Naszą działalność zabezpieczamy polisą ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego

na sumę gwarancyjną równowartości 1 875 927 EUR na wszystkie zdarzenia.

Wykorzystujemy elektroniczny system rejestracji dokumentów gwarantując szybki dostęp
do danych, co wpływa na efektywność pracy.

JOLANTA GÓRAK-BOŻĘCKA

Prezes zarządu

Prezes zarządu Imperial NDF, Jolanta Górak-Bożęcka


ŁUKASZ BOŻĘCKI

W-ce Prezes zarządu

Wiceprezes zarządu Imperial NDF, Łukasz Bożęcki

Katarzyna Górak – Członek Zarządu.

ŁUKASZ BOŻĘCKI

Wiceprezes Zarządu

JOLANTA GÓRAK-BOŻĘCKA 

Prezes Zarządu

Katarzyna Górak – Członek Zarządu.

Zarząd Imperial NDF, Jolanta Górak-Bożęcka i Łukasz Bożęcki

NASZA MISJA

Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu oraz kierujemy się silnymi
zasadami moralnymi. Nasze produkty i usługi dopasowujemy do potrzeb
każdego z naszych klientów. Zawsze znajdziemy odpowiednie
rozwiązanie.

DANE REJESTROWE

Imperial NDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 17

NIP 6591543510
REGON 123082758
KRS 0000502632

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

imperial_ndf_ubepzieczenia_miechów_kraków